[05.08.2015] GFL vs BM - GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2

GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2 : GIGABYTE Full Louis vs Boba Marines. Chương trình bạn đang theo dõi được thực hiện bởi Vietnam Esports TV


Bạn có thể quan tâm