[05.08.2015] SF5 vs ZOT - GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2

GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2 : Saigon Fantastic Five vs ZOTAC United. Chương trình bạn đang theo dõi được thực hiện bởi Vietnam Esports TV


Bạn có thể quan tâm