[06.08.2015] ASF vs KLH - GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2

GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2 : ASUS ImbaFate vs Kuala Lumpur Hunters. Chương trình bạn đang theo dõi được thực hiện bởi Vietnam Esports TV


Bạn có thể quan tâm