[06.08.2015] SF5 vs GFL - GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2

GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2 :Saigon Fantastic Five vs GIGABYTE Full Louis. Chương trình bạn đang theo dõi được thực hiện bởi Vietnam Esports TV


Bạn có thể quan tâm