Amumu 930 giáp khiến các Xạ Thủ bắn như gãi ngứa

Amumu 930 trâu chó. 5 AD bắn mãi k chết.


Bạn có thể quan tâm