[ CKTG 2015 ] : Balls Darius Pentakill - C9 vs FNC

Cú chém bất tận của Darius trong tay Balls đã kết liễu FNC


Bạn có thể quan tâm