Clip LoL hay : Jinx cưỡi tên lửa siêu đạn đạo ăn mạng Blit

Cùng xem clip cưỡi Ulti : tên lửa siêu đạn đạo phi thẳng vào người Blit ăn mạng.


Bạn có thể quan tâm