LMHT : Khi Garen đi hỗ trợ

Một video hoạt hình ngắn nói về anh chàng Garen đi đường dưới và cái kết thật không thể ngờ tới...


Bạn có thể quan tâm