Có những loại trứng nào? Làm cách nào để lấy được trứng tốt?

Có 3 loại trứng, tương ứng với các khoảng cách mà bạn phải đi cho chúng nở: 2km, 5km và 10km.

Mỗi pokemon thì chỉ có thể nở ra từ một loại trứng. Hiểu một cách đơn giản thì bạn không thể hi vọng kiếm được Snorlax từ trứng 2km, cũng như Pikachu từ trứng 10km được. Trứng gì nở ra con gì đươc quy định trong hình dưới đây:

Ngoài ra thì trứng sẽ không nở ra bất cứ dạng tiến hóa nào của các pokemon. Muốn có những dạng tiến hóa thì một là bạn tự tiến hóa, hai là bắt được trong tự nhiên mà thôi.

Còn nữa, trứng rơi ra từ pokestop sẽ là ngẫu nhiên, không phụ thuộc vào level của người chơi. Có nghĩa là bạn sẽ không thể kiểm soát được bạn nhận được loại trứng bao nhiêu km đâu nhé.

BONUS: thường thì số Candy bạn kiếm được khi ấp nở một pokemon sẽ lớn hơn 10 Candy, so với 3 Candy nếu bắt được trong tự nhiên. Rất hời.

Nguồn : pokemonplus


Bạn có thể quan tâm