Cosplay Vệ Binh Tinh Tú 2017 vô cùng lung linh

Cùng đón xem bộ ảnh Cosplay Vệ Binh Tinh Tú 2017 vô cùng lung linh của các Cosplayer Hàn Quốc

cosplay ve binh tinh tu 2017 (1)

divider-ldtatrrr

Ahri Vệ Binh Tinh Tú

cosplay ve binh tinh tu 2017 (16)cosplay ve binh tinh tu 2017 (15)cosplay ve binh tinh tu 2017 (14)

Miss Fortune Vệ Binh Tinh Tú

cosplay ve binh tinh tu 2017 (13)cosplay ve binh tinh tu 2017 (12)cosplay ve binh tinh tu 2017 (11)

Soraka Vệ Binh Tinh Tú

cosplay ve binh tinh tu 2017 (10)cosplay ve binh tinh tu 2017 (9)cosplay ve binh tinh tu 2017 (8)

Syndra Vệ Binh Tinh Tú

cosplay ve binh tinh tu 2017 (7)cosplay ve binh tinh tu 2017 (6)cosplay ve binh tinh tu 2017 (5)

Ezreal Vệ Binh Tinh Tú

cosplay ve binh tinh tu 2017 (4)cosplay ve binh tinh tu 2017 (3)cosplay ve binh tinh tu 2017 (2)
 

Nguồn: South Korea Cosplay Team Acrown
Ahri – Aza Cosplay – 코스프레 플레이어 아자
Soraka – Baily Cosplay – 코스프레 플레이어 베일리
Ezreal – Mose Cosplay – 코스프레 플레이어 모세
Syndra – Neoul Cosplay – 코스프레 플레이어 너울
Miss Fortune – JINI Cosplay – 코스프레 플레이어 진이
Hình ảnh: Garam & Dall


Bạn có thể quan tâm