GFL SofM sử dụng Kiếm sư Fiora ở đường trên

Ngoài SofM chúng ta còn thấy được anh chàng ASF Slay ở vị trí xạ thủ với Vayne...

Highlight

 

Full trận


Bạn có thể quan tâm