Giải đấu GPL

[05.08.2015] BKT vs GFL - GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2

[05.08.2015] BKT vs GFL - GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2

GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2 : Bangkok Titans vs GIGABYTE Full Louis. Chương trình bạn đang theo dõi được thực hiện bởi Vietnam Esports TV

Giải đấu GPL
[05.08.2015] BM vs SF5 - GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2

[05.08.2015] BM vs SF5 - GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2

GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2 : Boba Marines vs Saigon Fantastic Five. Chương trình bạn đang theo dõi được thực hiện bởi Vietnam Esports TV

Giải đấu GPL
[05.08.2015] ASF vs ZOT - GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2

[05.08.2015] ASF vs ZOT - GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2

GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2 : ASUS ImbaFate vs ZOTAC United. Chương trình bạn đang theo dõi được thực hiện bởi Vietnam Esports TV

Giải đấu GPL
[04.08.2015] BM vs KLH GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2

[04.08.2015] BM vs KLH GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2

GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2 : Boba Marines vs Kuala Lumpur Hunters. Chương trình bạn đang theo dõi được thực hiện bởi Vietnam Esports TV

Giải đấu GPL
[04.08.2015] GFL vs ZOT - GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2

[04.08.2015] GFL vs ZOT - GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2

GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2 : GIGABYTE Full Louis vs ZOTAC United. Chương trình bạn đang theo dõi được thực hiện bởi Vietnam Esports TV

Giải đấu GPL
[04.08.2015] KLH vs ZOT - GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2

[04.08.2015] KLH vs ZOT - GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2

GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2 : Kuala Lumpur Hunters vs ZOTAC United. Chương trình bạn đang theo dõi được thực hiện bởi Vietnam Esports TV

Giải đấu GPL
[04.08.2015 ]GFL vs ASF - GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2

[04.08.2015 ]GFL vs ASF - GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2

GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2 : GIGABYTE Full Louis vs ASUS ImbaFate. Chương trình bạn đang theo dõi được thực hiện bởi Vietnam Esports TV

Giải đấu GPL
[04.08.2015] SAJ vs SF5 - GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2

[04.08.2015] SAJ vs SF5 - GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2

GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2 : Saigon Jokers vs Saigon Fantastic Five. Chương trình bạn đang theo dõi được thực hiện bởi Vietnam Esports TV

Giải đấu GPL
Tâm Điểm GPL - Ngày 03.08.2015

Tâm Điểm GPL - Ngày 03.08.2015

Mời các bạn cùng nhìn lại những điểm nhấn chính của GPL 2015 mùa hè ngày thi đấu 3/8

Giải đấu GPL
Q-peke đem lại chiến thắng cho Boba Marines

Q-peke đem lại chiến thắng cho Boba Marines

Đây chính là tình huống nổi bật nhất và kịch tính nhất của ngày thi đấu thứ nhất GPL 2015 mùa hè vòng bảng 2

Giải đấu GPL
[03.08.2015] SF5 vs BKT - GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2

[03.08.2015] SF5 vs BKT - GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2

GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2 :Saigon Fantastic Five vs Bangkok Titans. Chương trình bạn đang theo dõi được thực hiện bởi Vietnam Esports TV

Giải đấu GPL
[03.08.2015] GFL vs KLH - GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2

[03.08.2015] GFL vs KLH - GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2

GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2 : GIGABYTE FULL LOUIS vs KUALA LUMPUR HUNTERS. Chương trình bạn đang theo dõi được thực hiện bởi Vietnam Esports TV

Giải đấu GPL
[03.08.2015] SAJ vs ZOT - GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2

[03.08.2015] SAJ vs ZOT - GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2

GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2 : Saigon Jokers vs ZOTAC United. Chương trình bạn đang theo dõi được thực hiện bởi Vietnam Esports TV

Giải đấu GPL
[03.08.2015] ASF vs SF5 - GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2

[03.08.2015] ASF vs SF5 - GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2

GPL Hè 2015 Vòng Bảng 2 : ASUS ImbaFate vs Saigon Fantastic Five.Chương trình bạn đang theo dõi được thực hiện bởi Vietnam Esports TV

Giải đấu GPL
 1  2   3  4  5