Highlight Madlife cầm Soraka hỗ trợ phiên bản 4.20

Biết đâu trong giai đoạn tiền mùa giải 4.20 này, Soraka lại trở thành một lựa chọn "hot" ở vị trí hỗ trợ?


Bạn có thể quan tâm