Kỹ thuật Super Cancel trong FO3

Super Cancel (kỹ thuật dừng bóng đột ngột) tương truyền là kỹ năng giúp phân biệt giữa một người chơi giỏi và một người chơi... không có kỹ năng trong suốt nhiều thế hệ trò chơi bóng đá. Vậy bạn đã hoàn toàn làm chủ nó trong FO3 hay chưa?

Một sản phẩm của LA Brother:


Bạn có thể quan tâm