Thiết lập đội hình trong FIFA Online 4

Ban huấn luyện xin gửi đến ngài thông tin cách thức thiết lập và điều chỉnh chiến thuật thi đấu. Xin mời ngài xem qua:


Bạn có thể quan tâm