Tiêu điểm Tiền mùa giải 2015

Giai đoạn tiền mùa giải là cơ hội hàng năm để chúng tôi phát triển Liên Minh Huyền Thoại theo những hướng đi mới và hoàn thiện hơn, và năm nay chúng tôi sẽ tập trung vào sự đa dạng chiến thuật. Để có một cái nhìn tổng quan về những thay đổi, hãy theo dõi tiêu điểm này.


Bạn có thể quan tâm