Tiêu điểm tướng Akali 2018

Kỹ năng là vũ khí sắc bén nhất. Hãy xem Akali biến mỗi cử động của kẻ địch thành điều cuối cùng chúng làm trên đời.


Bạn có thể quan tâm