Tổng hợp highlight Master Yi trong tay Thần Wuju Cowsep

Cowsep là một người chơi rất nổi tiếng dùng Master Yi tới tận cùng kĩ năng của vị tướng này, với lối chơi và lên đồ rất sáng tạo


Bạn có thể quan tâm