Vì sao thần đồng Chim Sẻ Đi Nắng được mênh danh là đệ phất phù VN

Trong trận Chim Sẻ Đi Nắng cầm Greek vs Tuti cầm Mioan . Lên đời ngang pheo nhưng nhờ tài điều phù anh đã dành được chiến thắng ngoạn mục.


Bạn có thể quan tâm